Collection: Fiberglass Cloth 550 ํc - 600 ํc

          ผ้าใยแก้วอุณหภูมิใช้งาน 550 ํc - 600 ํc ส่วนใหญ่จะใช้ป้องกันสะเก็ดไฟงานเชื่อม งานหุ้มฉนวนในอุตสหกรรมต่างๆ ขนาดทั่วไปที่นิยมใช้งานอยุ่ที่ 1mX1m 1mX2m 1mX5m 1mX10m 2mX3m 2mx5m 2mX10m 3mx5m 5mx5m เป็นต้น เป็นผ้าที่มีการทอแบบต่อเนื่อง มีความหนาแน่นสูง ทนต่อสารคเคมี ไม่ลามไฟ ไม่นำไฟฟ้าหรือความร้อน ไม่เนาเปลื่อย ไม่เป็นสนิม ไม่มีแร่ใยหินแอสเบสตอสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หรือมะเร็งปอด บางผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการอบผ้าเพื่อไล่ความชื้นและสารอินทรีย์ ทำให้ผ้ามีสีน้ำตาลทอง เพื่อที่จะทำให้สามารถกันความร้อนได้ดีขึ้น 
5 products
 • ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํC ขนาด 1mm X 1m X 50m (HT800)
  ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํC ขนาด 1mm X 1m X 50m (HT800)
  Regular price
  0.00 ฿
  Sale price
  0.00 ฿
  Unit price
  per 
 • ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํC ขนาด 0.45mm X 1m X 100m (G4000)
  ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํC ขนาด 0.45mm X 1m X 100m (G4000)
  Regular price
  0.00 ฿
  Sale price
  0.00 ฿
  Unit price
  per 
 • ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํCขนาด 3mm X 1m X 15m (TX3000)
  ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํCขนาด 3mm X 1m X 15m (TX3000)
  Regular price
  0.00 ฿
  Sale price
  0.00 ฿
  Unit price
  per 
 • ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํC ขนาด 1.5mm X 1m X 30m (TX1500)
  ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํC ขนาด 1.5mm X 1m X 30m (TX1500)
  Regular price
  0.00 ฿
  Sale price
  0.00 ฿
  Unit price
  per 
 • ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํC ขนาด 1.7mm X 1m X 50m (G1700)
  ผ้าใยแก้ว Fiberglass Cloth อุณหภูมิใช้งาน 550 ํC ขนาด 1.7mm X 1m X 50m (G1700)
  Regular price
  0.00 ฿
  Sale price
  0.00 ฿
  Unit price
  per