ป้องกันสะเก็ดไฟจากงานเจียรตัด 


          ในการป้องกันสะเก็ดไฟของผ้า ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติหลายอย่างเช่น ต้องไม่ลามไฟ ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม เพราะจะทำให้ผ้าทะลุฉีกขาดได้ และมีน้ำหนักที่ไม่มากจนเกินไป