ป้องกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม 


          โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเลือกใช้ผ้าใยแก้วที่มีความหนา 1 มม. (HT800) เพราะมีคุณสมบัติในการป้องกันสะเก็ดไฟงานเชื่อมได้อย่างเพียงพอ และมีน้ำหนักไม่มาก ทำให้สะดวกต่อความคล่องตัว หรือจะเลือกที่มีความหนามากขึ้น เสื้อยืดอายุการใช้งาน และรองรับความหนักในการใช้งานได้มากขึ้น แต่ก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นตามด้วยเช่นกัน