Ceramic Cloth 1260 ํc - 1300 ํc


           ผ้าเซรามิค มีอุณหภูมิใช้งานสูงถึง1300 ํC มักใช้ในงานฉนวนความร้อนต่างๆ หรือเป็นปะเก็นหน้าแปลน ไม่เหมาะสำหรับใช้ในงานที่มีประกายไฟ เนื่องจากมีส่วนผสมของ Polyester ซึ่งก่อให้เกิดควันหรือประกายไฟได้