Fiberglass Cloth 550 ํc - 600 ํc


           ผ้าใยแก้วอุณหภูมิใช้งาน 550 ํc - 600 ํc ส่วนใหญ่จะใช้ป้องกันสะเก็ดไฟงานเชื่อม งานหุ้มฉนวนในอุตสหกรรมต่างๆ ขนาดทั่วไปที่นิยมใช้งานอยุ่ที่ 1mX1m 1mX2m 1mX5m 1mX10m 2mX3m 2mx5m 2mX10m 3mx5m 5mx5m เป็นต้น เป็นผ้าที่มีการทอแบบต่อเนื่อง มีความหนาแน่นสูง ทนต่อสารคเคมี ไม่ลามไฟ ไม่นำไฟฟ้าหรือความร้อน ไม่เนาเปลื่อย ไม่เป็นสนิม ไม่มีแร่ใยหินแอสเบสตอสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หรือมะเร็งปอด บางผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการอบผ้าเพื่อไล่ความชื้นและสารอินทรีย์ ทำให้ผ้ามีสีน้ำตาลทอง เพื่อที่จะทำให้สามารถกันความร้อนได้ดีขึ้น 

Liquid error (templates/page.gem-41624076393-template line 16): product form must be given a product
Liquid error (templates/page.gem-41624076393-template line 16): product form must be given a product
Liquid error (templates/page.gem-41624076393-template line 16): product form must be given a product
Liquid error (templates/page.gem-41624076393-template line 16): product form must be given a product
Liquid error (templates/page.gem-41624076393-template line 16): product form must be given a product