นโยบายการคืน

การคืน

นโยบายของเราใช้เวลา 7 วัน หากผ่านไป 7 วันนับตั้งแต่การซื้อของคุณขออภัยที่เราไม่สามารถคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนให้คุณได้

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคืนสินค้าของคุณจะต้องไม่ถูกใช้และอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ มันจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

ในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีการผลิตตามแบบแปลน หรือ สั่งผลิตตามขนาดต่างๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

เพื่อให้การส่งคืนของคุณเสร็จสมบูรณ์เราต้องการใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ

การคืนเงิน (ถ้ามี)
เมื่อได้รับและตรวจสอบการส่งคืนสินค้าของคุณแล้วเราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับรายการส่งคืนของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือการปฏิเสธการคืนเงินของคุณ
หากคุณได้รับการอนุมัติ การคืนเงินของคุณจะถูกดำเนินการกลับไปยังบัญชีธนาคารที่คุณชำระเงิน

หากเกิดปัญหาในการคืนเงิน โปรดแจ้ง support@the-best-insulation.com

การเปลี่ยนสินค้า (ถ้ามี)
เราจะเปลี่ยนรายการก็ต่อเมื่อมีข้อบกพร่องหรือเกิดความเสียหาย หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนสำหรับสินค้าเดียวกันส่งอีเมลถึงเราที่ support@the-best-insulation.com

ในกรณีที่มีการคืนของ ด้วยสาเหตุที่ทางเราเป็นฝ่ายผิดพลาด เช่น ส่งของไม่ตรงกับที่คุณสั่งเป็นต้น ทางร้านจะจ่ายค่าส่งคืนให้คุณ
แต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณสั่งผิด หรือ หากเป็นสาเหตุด้านความพึงพอใจของคุณ บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก และต้องให้คุณจ่ายค่าขนส่งกลับเอง

การส่งสินค้า
ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ คุณควรส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปที่

3/22 ถ.วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 ประเทศไทย